Algemene voorwaarden 

  

Alle verkopen komen tot stand onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Op het moment van de bestelling, wordt de koper geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben zonder voorbehoud ook wanneer de bestelling telefonisch of per E-mail werd opgegeven. 

  

1. Boekingen

1.1. U kan bij Puur Grime boeken door een e-mail te sturen naar info@puurgrime.be met vermelding van naam, telefoonnummer, type evenement, adres evenement, duur en gewenste service. 

1.2. Een offerte is volledig vrijblijvend en is 30 dagen geldig. Bevestiging van de offerte gebeurt door schriftelijke bevestiging te bezorgen aan Puur Grime, eventueel via mail. 

1.3. Bij een boeking verder dan 15km van de vestigingslocatie van Puur Grime is er minimumduur van 2u vereist. 

1.4. Wordt er langer dan 4u geboekt, dan is er recht op een pauze van 15 minuten. 

 
 

2. Reiskosten

2.1. De reiskosten bedragen 0,35€ vanaf de vestigingslocatie van Puur Grime tot aan de opgegeven locatie, heen en terug. Vanaf 10km verwijdert van de vestigingslocatie van Puur Grime. 

2.2. De reiskosten worden berekend a.d.h.v. Google Maps, de snelste route. 

 
 

3. Benodigdheden

3.1. De organisatie voorziet volgende, tenzij anders vermeld: 

- 2 stoelen 

- een tafel van min 90cm x 120cm 

- een beschutte plaats tegen wind en neerslag 

- een punt waar stromend water voorzien is

3.2. Indien nodig kunnen bovenstaande voorzieningen gehuurd worden bij Puur Grime voor een meerprijs van 50€ voor de volledig duur van het evenement. 

3.3. Wordt aan de voorgaande voorwaarden niet voldaan, dan kan de opdracht geweigerd worden door Puur Grime. 

 

 

4. Parkeerkosten

4.1. De organisatie voorziet een parkeerplaats aan de ingang. 

4.2. Wanneer ter plaatste blijkt dat er parkeerkosten moeten betaald worden, dan zijn deze ten koste van de opdrachtgever. 

 

 

5. Foto's

5.1. Tijdens de opdrachten kan er toestemming gevraagd worden aan de ouders van het kind om een foto te maken. De persoon waarvan de foto's getrokken werden of in geval van een minderjarige de ouders, vullen hiertoe het document 'toestemming gebruik foto en video' in waarbij ze toestemming geven en waarbij alle contactgegevens van Puur Grime vermeld zijn i.v.m. het herroepingsrecht. De ouders hebben herroepingsrecht onbeperkt in tijd. Wanneer ze hier gebruik van willen maken moeten ze dit schriftelijk melden aan Puur Grime, met duidelijke beschrijving van de foto('s) die verwijderd dienen te worden. 

5.2. Het is niet toegestaan beeldmateriaal van Puur Grime te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. 

 
 

6. Facturatie

6.1. Er kan een voorschot gevraagd worden. De betalingstermijn wordt uitdrukkelijk vermeld op de offerte. Overschrijdt men deze datum, dan kan de opdracht geweigerd worden door Puur Grime. 

6.2. Alle facturen zijn voor bedrijven contant betaalbaar op factuurdatum één maand en dit op het adres van Puur Grime. Op rekeningnummer 001-4843770-54. Voor particulieren geldt onmiddellijke betaling voor de start van de diensten, contant of via Payconiq. 

6.3. Indien de opdracht langer duurt dan gepland (op uw vraag), dan loopt de uurprijs door. Particulieren dienen dit te betalen voor er verder gewerkt wordt. 

6.4. Puur Grime is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.

6.7. Het ondernemingnummer van Puur Grime is BE0880.376.453 en staat geregistreerd als éénmanszaak.

6.5. Bij niet betaling van de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum zullen er verwijlinteresten aangerekend worden, van 1% per maand vanaf de factuurdatum tot de datum van betaling zonder hiertoe uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist zijn. 

6.6. Verhogingsbeding ingeval van niet betaling binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum zal het facturatiebedrag verhogen met een forfaitair bedrag van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 375€, onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis is de organisatie en de financiële planning van Puur Grime.


 

 

7. Annulatie

7.1. Tot 30 dagen voor boekingsdatum kan de opdrachtgever annuleren zonder bijkomende kosten. 

7.2. Bij annulering binnen de 30 dagen tot 14 dagen voor boekingsdatum wordt 20% van de totale prijs of offerteprijs in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

7.3. Bij annulering binnen de 14 dagen tot boekingsdatum wordt 50% van de totale prijs of offerteprijs in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

7.4. In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de grimeur of overlijden van een familielid of dierbare is er het recht om de opdracht kosteloos te annuleren. U zal hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk verwittigd worden. Er wordt in overleg met u besproken om op zoek te gaan naar een vervangende grimeur. 

 

 

8. Cadeaubon

8.1. Een cadeaubon wordt uitsluitend uitgegeven door Puur Grime. 

8.2. Een cadeaubon is enkel geldig bij afgifte van de bon. 

8.3. Een cadeaubon is gedurende 1 jaar geldig vanaf aankoopdatum. 

8.4. Een cadeaubon moet in 1 keer besteed worden. 

8.5. Een cadeaubon is niet omwisselbaar in cash geld en wordt niet terugbetaald. 

  


9. Verantwoordelijkheid

9.1. Puur Grime kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wachtende kinderen. 

9.2. Puur Grime kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens opdrachten. 

9.3. Puur Grime is niet verantwoordelijk voor vlekken op kledij/textiel veroorzaakt door de gebruikte producten, als gevolg van transpireren, contact met water, wrijving met textiel na het aanbrengen. 

9.3. Puur Grime kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor allergische reacties. Puur Grime werkt met professionele producten die Europees zijn getest en goedgekeurd. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende gemakkelijk met water en zeep te verwijderen. Sommige kleuren kunnen na het wassen een kleurzweem achter laten op de huid. 

9.4. Puur Grime geeft geen toestemming aan derden om met de materialen van Puur Grime te werken, tenzij toestemming gegeven werd. 

9.5. Puur Grime heeft het recht om zieke personen, kinderen jonger dan 3 jaar, personen met besmettelijke huidaandoeningen te weigeren voor grime- en tattoowerk. 

  


10. Prijzen

10.1. Prijslijsten, folders en flyers zijn louter informatief en verbinden Puur Grime niet. 

  


11. Eventuele klachten betreffende het geleverde werk dienen de eerste werkdag na vaststelling bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan Puur Grime.